Kontakt

Epost: info@spinnhuset.com

Telefonnummer : 076-780 82 29
vi har lite oregelbundenhet i bemanningstiderna, men säkrast mellan kl 10-12.

Vi har öppet hus på söndagar, klockan: 12,00-14,00.  Utom storhelger

Adress:
Föreningen Spinnhuset
Lokvägen 18,
694 35 Hallsberg.

VÄGBESKRIVNING:
Från riksväg 50, mot Hallsberg V, Ahlsells. Framme i Hallsberg, vid andra farthindret sväng höger.
Från Hallsberg, tag rondellen vid Ingo, ut på Esplanaden. Vid fjärde farthindret sväng vänster.